මුල් පිටුව උණුසුම් පුවත් ගොසිප් ක්‍රීඩා පුවත් විදෙස් පුවත් තාක්‍ෂණික පුවත් නවතමයෙන් නිකුත් වූ චිත්‍රපටි අපහා සම්බන්ධ වන්න

ගත් මුදල් ගෙවන්න සක්විති එකග වෙයි

2023 January 24- Page Views : 6

වරදක් සිදූකර එම වරද නැවත සැකසීමට යම් පුද්ගලයෙකුට හැකියාවක් ලැබුනොත් හෝ එසේ කල වරද නිවැරදි කිරීමට දුක් විදිමින් කටයුතු කරන්නේ සැබවින්ම ඔහු ආදර්ශයක් දෙන පුරවැසියෙකි. එසේ මිලියන ගණනාවක මූල්‍ය වංචාවක් සිදූකල ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධියට පත් එකම ගුරුවරයෙක් වුයේ නම් ඒ සක්විති රණසිංහය. සක්විති සෑහෙන්න කාලයක් බන්ධනාගාරයේ සිටියේය. ඉන් නිදහස්ව පැමිණ ඔහු නැවතත් තම පුරුදු ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම ආරම්භ කළේය. ඒ අතර ඊයේ (23) කොළඹ මහාධිකරණය විසින් මහ බැංකුවේ අනුමැතියකින් තොරව මූල්‍ය ආයතනයක් පිහිටුවා ගණුදෙනුකරුවන් වෙත අධික පොලී ලබාදෙන බව පවසා තැන්පත් කරවාගත් රුපියල් කෝටි 14කට අධික මුදල නැවත ගෙවීමේ සැලැස්ම අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස සක්විති රණසිංහ ඇතුළු විත්තිකරුවන් 11දෙනෙකුට නියෝග කළේය.ඒ එම මුදල් නැවත ගෙවීමට විත්තිකරුවන් එකඟ වී ඇති නිසාය. මෙම නඩුව නැවත මාර්තතු 27 වැනිදා කැදවීමට නියමිතය.

Comment Box
Post Your Comment Here....
Load New Comment Here....